8.31.2016

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΑΦΙΕΣ 2

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΕ
1:Θ.Μαργαρίτης  Συνταξιούχος προπονητής εμφανίζεται κάθε τετραετία στο εκλογικό στερέωμα της ΕΟΠΕ και επιστρέφει στη βόρεια αττική
για την τετραετή του νάρκη.
2.Μ.Καλουδιώτη Πρόεδρος της ΄Αθλεση Ηρακλείου,διορισμένη πρόεδρος στο ΕΑΚ Ηρακλείου με επίσης απεσπασμένο με παρέμβαση εξ άνωθεν σύζυγο προπονητή στην ΕΟΠΕ 
3.Κ.Χαριτωνίδης η ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ.!!!!.Επιλογή της BEYONCE.Πρόεδρος του ΣΕΠΠΕ με σοβαρό κώλυμα λόγω του πρακτορείου ΟΠΑΠ που διατηρεί ο γιος του και ασυμβίβαστο λόγω της ιδιότητας του σαν προέδρου των προπονητών.
4.Κ.Βλάσσης Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ,Ψυχή του Μεσσηνιακού Βόλλευ,μόνιμος κάτοικος κλειστών γηπέδων.
                                                                                                           
O ΓΗΠΕΔΟΓΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: