8.02.2016

οι δηλώσεις Μαυρομάτη πριν τις εκλογές του 2010

Επειδή ο Μαυρομάτης στην δήλωση του είπε ότι τήρησε τις εξαγγελίες του και μάλιστα είπε  ότι θα τις δημοσιεύσει για να δει ο κόσμος του βόλει πόσο συνεπής είναι εμείς τον διευκολύνουμε και τις δημοσιεύουμε...

τα συμπεράσματα δικά σας


οι δηλώσεις Μαυρομάτη του 2010
''Λαμβανομένων υπόψη των γενικότερων αλλαγών της σύγχρονης εποχής η πρώτη και κυριότερη αλλαγή που πρέπει να επέλθει άμεσα στον τρόπο διοίκησης της ΕΟΠΕ είναι η αλλαγή φιλοσοφίας και μοντέλου.


Το προεδροκεντρικό μοντέλο δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ευέλικτο, πολυφωνικό και δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ξαναγίνει το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται σοβαρές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από την επείγουσα φύση τους, οπότε επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
Τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες ως επικεφαλής επιτροπών και εφαρμόζουν τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί από το ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, αφουγκραζόμενο την κοινή γνώμη του αθλήματος, να προσφέρει όραμα και να προσπαθήσει την υλοποίησή του.


Στην αρχή της θητείας του θέτει τους μακροπρόθεσμους στόχους και στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου τους βραχυπρόθεσμους, αποφασίζει τις μεθόδους επίτευξής τους και κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών από τα αρμόδια στελέχη και επιτροπές.

Η λειτουργία του ΔΣ πρέπει να είναι απόλυτα δημοκρατική και διαφανής με σεβασμό στην διαφορετική άποψη και ενθάρρυνση του γόνιμου διαλόγου, μέσα και έξω από αυτό.

Η ημερήσια διάταξη και οι αποφάσεις του ΔΣ, καθώς και οι διαφορετικές προτάσεις που κατατίθενται σε αυτό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.


Οι συνεδριάσεις του ΔΣ θα πρέπει να είναι ανοικτές σε εκπροσώπους σωματείων και φορέων του αθλήματος (Ενώσεις, ΕΣΑΠ, ΣΕΠΠΕ, ΠΑΣΑΠ, ΟΔΒΕ, Παλαίμαχοι κλπ), οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να προσκαλούνται όποτε συζητείται θέμα αμέσου ενδιαφέροντός τους.


Παράλληλα θα πρέπει να διαμορφωθεί άτυπο ή θεσμικό όργανο αντιμετώπισης κρίσεων με εκπροσώπους των φορέων αυτών και να καθιερωθεί ετήσια συνάντησή τους.


Πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων να προηγείται διάλογος με τον κόσμο του αθλήματος μέσω φόρουμ στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας θα πρέπει να εξελιχθεί και στο βασικό τρόπο επικοινωνίας με τη δημιουργία διαρκούς φόρουμ, όπου θα φιλοξενούνται προτάσεις, απόψεις και καλοπροαίρετες κριτικές επωνύμως και χωρίς ακρότητες.

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ως το ανώτατο όργανο αυτής θα πρέπει να ενημερώνεται με ειλικρίνεια για τα ζητήματα που διαχειρίζεται το ΔΣ και να καλείται να αποφασίσει σε πολύ σοβαρά ζητήματα (οικονομικό, υπόθεση Ολυμπιακών έργων).


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Ομοσπονδίας θα πρέπει να ενεργούν πάντοτε με γνώμονα τη νομιμότητα, αλλά και την ηθική στις δράσεις τους.


Πρέπει να γίνει σε όλους βίωμα ότι δεν βρίσκονται στην Ομοσπονδία για να προασπίσουν τα συμφέροντα των σωματείων τους, αλλά τα συμφέροντα όλων των σωματείων και ολόκληρου του ελληνικού βόλλευ
Είναι επιτακτική ανάγκη να παύσει άμεσα κάθε μορφής διχασμός του κόσμου του αθλήματος, να κληθούν όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στα όργανα αυτού και να επανέλθει η αξιοκρατία στην επιλογή προσώπων και συνεργατών.

Επιβάλλεται επίσης να αναγνωριστεί ο σπουδαίος ρόλος που καλείται να παίξει το προσωπικό της ΕΟΠΕ και των Ενώσεων στην πορεία του αθλήματος.

Απαιτείται δίκαιη αντιμετώπιση του και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του με σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.


Σπουδαίο ρόλο στον εκδημοκρατισμό της Ομοσπονδίας θα παίξει η τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία αποτελεί δέσμευση όλων των πλευρών.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Από τη μια τα χρέη της Ομοσπονδίας και από την άλλη η οικονομική κρίση επιβάλλουν μία απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση των οικονομικών της ΕΟΠΕ.


Στόχος θα πρέπει να είναι όχι μόνο η εξυγίανση και αποπληρωμή των χρεών, αλλά και η ίδια η επιβίωση του αθλήματος σε μία εποχή που ο ελληνικός αθλητισμός είναι βέβαιο πως θα πληγεί από την απότομη αλλαγή των οικονομικών δεδομένων.
Για την αντιμετώπιση της κρίσης φαίνεται αναπόφευκτο να «χαμηλώσει ο πήχης» για δύο τουλάχιστον χρόνια. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και βραχυχρόνια μέτρα.

Ουσιαστική λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής τόσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών της Ομοσπονδίας όσο και για την εξεύρεση εσόδων.


Άμεσος επαναπροσδιορισμός του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου με περικοπές δαπανών, όπου αυτό είναι δυνατό.


Οι πραγματικοί προϋπολογισμοί των επόμενων ετών πρέπει να είναι πλεονασματικοί και το πλεόνασμα να χρησιμοποιείται για τη σταδιακή αποπληρωμή του χρέους. Οι προϋπολογισμοί να συντάσσονται μετά από διάλογο με τους φορείς του αθλήματος.


Εφόσον απαιτηθούν ακραίες αποφάσεις, αυτές να ληφθούν μόνο από τη Γενική Συνέλευση.


Ανάδειξη του εθελοντισμού ως βασικής μορφής δράσης με αξιοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή όλου του κόσμου του αθλήματος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.


Πάγια διεκδίκηση από την κυβέρνηση και την ΕΟΕ όσων δικαιούται το άθλημα. Οριστική επίλυση του προβλήματος των Ολυμπιακών έργων.


Διαφάνεια στις προμήθειες με αυστηρή τήρηση του νομικού πλαισίου.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες πάνω από ένα ποσό, ακόμη και αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό προμηθειών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας των βασικών οικονομικών στοιχείων (έσοδα από επιχορηγήσεις, χορηγίες κλπ, έξοδα ανά κατηγορία δαπανών).

Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ στην Ομοσπονδία υπό την εποπτεία της Οικονομικής Επιτροπής και συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο χωρίς οικονομική δέσμευση αν δεν επιφέρουν συμφωνίες. Αναζήτηση χορηγών για κάθε πρωτάθλημα, ακόμη και για τις μικρές προμήθειες της ΕΟΠΕ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η δημόσια εικόνα της Ομοσπονδίας και του βόλλευ γενικότερα έχει πληγεί. Αυτό έχει προφανείς συνέπειες τόσο στη διάθεση συμμετοχής όλων των ανθρώπων του αθλήματος όσο και στην προσέλκυση νέων φίλων, χορηγών κλπ.

Απαιτείται μία συνολική προσπάθεια για την αποκατάσταση της εικόνας του αθλήματος με άμεσες και μακροπρόθεσμες κινήσεις.

- Κάλεσμα όλων των φίλων του αθλήματος να συμμετέχουν εθελοντικά στην προσπάθεια χωρίς αποκλεισμούς


- Ανακατασκευή της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ώστε να γίνει πιο χρηστική παρέχοντας ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, αφιερώματα, αλλά και να καταστεί σύγχρονο μέσο επικοινωνίας με φόρουμ για δημόσια διαβούλευση ενόψει σοβαρών αποφάσεων, αλλά και για την παροχή δυνατότητας παράθεσης προτάσεων, θέσεων, αλλά και κριτικής επώνυμα και χωρίς ακρότητες από αθλητές, προπονητές, παλαίμαχους, διαιτητές και διοικητικά και άλλα στελέχη των ομάδων, των ενώσεων κλπ. Διασφάλιση της μη ανωνυμίας με υποχρεωτική αναγραφή της ιδιότητας του προσώπου που παραθέτει την άποψή του.
- Δημιουργία επιτροπής που σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και το Τμήμα Μάρκετινγκ θα αναπτύξει οργανωμένο πλάνο προβολής του αθλήματος.

- Προσπάθεια τηλεοπτικών μεταδόσεων των σημαντικότερων δραστηριοτήτων της ΕΟΠΕ

- Ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με τους φορείς του αθλήματος (Ενώσεις, ΕΣΑΠ, ΠΑΣΑΠ, ΣΕΠΠΕ, ΟΔΒΕ, Παλαίμαχοι κλπ).

- Ετήσιο συνέδριο βόλλευ στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου με ανοικτή συμμετοχή και υποβολή προτάσεων για πρωταθλήματα, εθνικές ομάδες, ανάπτυξη, οικονομικά, επαγγελματικό βόλλευ κ.ά. θέματα. Υλοποίηση των προτάσεων αυτών στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Εξίσου κακές είναι πλέον και οι διεθνείς σχέσεις της Ομοσπονδίας. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια και ενώ παλαιότερα η Ελλάδα έπαιζε σπουδαίο ρόλο σε διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση μας είναι φτωχή. Απαιτείται εκπόνηση από την Ομοσπονδία σχεδίου βελτίωσης της διεθνούς θέσης της ΕΟΠΕ με μέτρα όπως:

- Αποκατάσταση διαύλου διαρκούς επικοινωνίας με την FIVB, τη CEV και τη Βαλκανική Ένωση

- Δημιουργία Επιτροπής διαχείρισης διεθνών θεμάτων και διοργανώσεων


- Προσπάθεια προώθησης στελεχών στα όργανα των διεθνών φορέων και ως supervisors


- Συνεργασία με τους διεθνείς διαιτητές για βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ομοσπονδίας στον κόσμο του αθλήματος στο εξωτερικό

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα είναι βέβαιο πως θα πλήξει τα σωματεία και κυρίως τα αμιγώς ερασιτεχνικά.

Η ορατή πιθανότητα κατάργησης των επιχορηγήσεων σε συνδυασμό με την ανυπαρξία πλέον κινήτρων για τη χρηματοδότηση των σωματείων μέσω δωρεών καθιστά την εξεύρεση χορηγιών ως την κύρια πηγή εσόδων για αυτά. Στη μεταβατική αυτή περίοδο, όπου τα σωματεία θα πρέπει να οργανωθούν σε σχεδόν επαγγελματικά πρότυπα προκειμένου να επιβιώσουν, η ΕΟΠΕ δεν έχει τη δυνατότητα να σταθεί αρωγός οικονομικά, μπορεί όμως να λειτουργήσει συμβουλευτικά και ως συνδικαλιστικό όργανο αυτών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:


- Ενημέρωση των ενώσεων για τα νέα δεδομένα, ώστε με τη σειρά τους αυτές να ενημερώσουν τα σωματεία και να παρακολουθήσουν αμφίδρομα την πορεία τους στο μεταβατικό στάδιο βοηθώντας τα και παράλληλα μεταφέροντας τις προτάσεις τους στην ΕΟΠΕ.


- Συζήτηση και προτάσεις θεσμικών αλλαγών όπου αυτές είναι αναγκαίες για τη στήριξη των σωματείων είτε σε επίπεδο κανονισμών του αθλήματος είτε σε επίπεδο νόμων και υπουργικών αποφάσεων.


Παράλληλα θα πρέπει τα πρωταθλήματα που διεξάγονται με ευθύνη ή υπό την εποπτεία της ΕΟΠΕ να διεξάγονται με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο χωρίς όμως εκπτώσεις σε θέματα ισότητας των σωματείων και αξιοκρατίας


Αναβάθμιση του ρόλου της Κεντρικής Επιτροπής Πρωταθλημάτων με δημιουργία υποεπιτροπών για τη διοργάνωση αξιόπιστων εθνικών, ηλικιακών και τοπικών πρωταθλημάτων.

- Επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής με βάση τα νέα οδικά δίκτυα προς περιορισμό δαπανών και κόπου μεγάλων μετακινήσεων σε τοπικό επίπεδο.

- Προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας και βελτίωσης και προβολής των τοπικών πρωταθλημάτων, τα οποία πρέπει να αποτελούν την πρωτογενή κατά τόπους βιτρίνα του αθλήματος. Παρακολούθηση και συμπαράσταση στο σχετικό έργο των τοπικών ενώσεων. Ιδιαίτερη προσέγγιση των πρωταθλημάτων των νησιών με βάση ρεαλιστικό σχέδιο


- Λίγα και δυνατά εθνικά πρωταθλήματα. Έκδοση προκηρύξεων μετά από διαβούλευση με τα συμμετέχοντα σωματεία. Εξεύρεση των οικονομικότερων δυνατών λύσεων με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην ποιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα πρωταθλήματα της Α1 γυναικών που αποτελεί τη βιτρίνα του γυναικείου βόλλευ, της Α2 ανδρών που εξακολουθεί να διέπεται από το ιδιόμορφο καθεστώς συνύπαρξης ΤΑΠ και ερασιτεχνικών σωματείων και του Κυπέλλου. Συνεργασία για τις ανδρικές διοργανώσεις με την ΕΣΑΠ, ενώ για τις γυναικείες δημιουργία άτυπης ολομέλειας εκπροσώπων των σωματείων με ουσιαστικό ρόλο.
- Επανεξέταση του τρόπου και του χρόνου διεξαγωγής των τουρνουά ανόδου και των ηλικιακών πανελληνίων πρωταθλημάτων σε συνεργασία με τις ενώσεις.


Ενίσχυση της παρουσίας των ελλήνων αθλητών σε όλα τα πρωταθλήματα χωρίς παραβίαση των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά με περιορισμό των ξένων με συμφωνίες κυρίων και με άλλα μέτρα.


- Ουσιαστική συνεργασία με τα σωματεία, την ΕΣΑΠ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στα ζητήματα της βίας και του ντόπινγκ κυρίως στον τομέα της πρόληψης.
- Οριστική ρύθμιση του ζητήματος του χρόνου διεξαγωγής των μεταγραφών μετά από διαβούλευση με τα σωματεία και τις ενώσεις.


- Εξεύρεση λύσης στο θέμα των αδειών αγώνων και των συγχωνεύσεων των σωματείων σε συνεργασία με την Πολιτεία.


- Αληθινά ανεξάρτητη διαιτησία με πιστή τήρηση των κανονισμών και χωρίς την ύπαρξη διαιτητών – παραγόντων.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


Οι εθνικές ομάδες αποτελούν τους κυριότερους πρεσβευτές του αθλήματος σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απαιτείται η οργάνωσή τους να διέπεται από στρατηγικό σχέδιο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα, αλλά και όλες τις παραμέτρους και κυρίως τον οικονομικό παράγοντα. Με δεδομένη την οικονομική κρίση, αλλά και το υπάρχον έμψυχο υλικό, οι εθνικές μας ομάδες χωρίς αυτό να σημαίνει πως στο μεταξύ δεν θα διεκδικήσουν την πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις, θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη δουλειά σε νέους αθλητές και αθλήτριες, αυτούς που θα στελεχώσουν τις εθνικές του 2014 με στόχο τις διεθνείς διακρίσεις. Οι μικρές εθνικές ομάδες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και με λιγότερες έως και καθόλου περικοπές.


- Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων θα αποτελείται από εθελοντές, που με τη γνώση και την εμπειρία τους θα βοηθήσουν στην ετοιμασία και εκτέλεση του στρατηγικού αυτού πλάνου.


- Οι προπονητές θα αναλάβουν την υλοποίηση του πλάνου αυτού σε ετήσια βάση και σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων ενώ η Ομοσπονδία παρακολουθώντας την πορεία του εγχειρήματος θα θέσει ρεαλιστικούς συγκεκριμένους στόχους. Ο κόσμος του αθλήματος πρέπει να γίνει κοινωνός της προσπάθειας αυτής και να δείξει κατανόηση μέχρι την επίτευξη του επθυμητού αποτελέσματος.


- Συγκεντρωτικές προπονήσεις εθνικών ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και συνολικές στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα


- Συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις σε όλες τις διοργανώσεις.


ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Στο βόλλευ τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα σε ανδρικό και γυναικείο είναι αντιφατικά: Στους άνδρες υπάρχει έλλειψη σε αθλητές μικρών ηλικιών, ενώ στις γυναίκες υπάρχει πληθώρα νεαρών αθλητριών, με δυσανάλογη όμως εξέλιξή τους σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και στις εθνικές ομάδες. Ο στόχος της Ομοσπονδίας συνεπώς θα πρέπει να είναι η προσέλκυση νέων αγοριών και η καλύτερη αξιοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων ασχολούμενων με το άθλημα νέων κοριτσιών. Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα εκπονήσει και θα παρακολουθήσει την εκτέλεση ενός στρατηγικού πλάνου προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις με μέτρα όπως:


Συνεργασία με τις Ενώσεις για την ορθολογική γεωγραφική κατανομή των σωματείων. Εύνοια συγχωνεύσεων όπου χρειάζεται, δημιουργία σωματείων όπου υπάρχει σε δήμο ή κοινότητα κλειστό γυμναστήριο χωρίς ομάδα βόλλευ.


Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για βελτίωση του σχολικού αθλητισμού με στόχο το σχολείο να αποτελέσει μία επιπλέον πηγή εύρεσης ταλέντων για το άθλημα


Στήριξη των προσπαθειών των σωματείων στις νεαρές ηλικίες, παροχή κινήτρων σε όσα σωματεία εργάζονται αποτελεσματικά με παροχή αθλητικού υλικού, επιβράβευση των προπονητών τους κλπ. Άμεση παρέμβαση στη ΓΓΑ για θεσμοθέτηση των κινήτρων αυτών.


Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του επαγγελματικού βόλλευ και των σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα στις μικρές ηλικίες με μέτρα όπως το καρτολίνο.


Επιλογές νεαρών αθλητών σε κλιμάκια ή προεθνικές ομάδες και συνεχής παρακολούθηση και προετοιμασία τους στους τόπους τους


Επιλογές περιφερειακών συνεργατών προπονητών με αξιοκρατικά κριτήρια σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις


Διεξαγωγή στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα και στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου τουρνουά μίνι και άλλων ανάλογων εκδηλώσεων.


Επανεξέταση και σταθεροποίηση των ηλικιών με κοινή απόφαση των εμπλεκόμενων φορέων (Ενώσεις, ΣΕΠΠΕ κλπ) για να μην ξαναδημιουργηθούν ζητήματα από τις συνεχείς αλλαγές τους.


BEACH VOLLEY

Το τμήμα beach volley της ΕΟΠΕ μέχρι σήμερα εργάζεται με επιτυχία και έχει καταφέρει να οργανώσει καλούς αγώνες σε όλη τη χώρα, ενώ οι εθνικές μας ομάδες μας έδωσαν και συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο στόχος εδώ πρέπει να είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρά την οικονομική κρίση και η ακόμη μεγαλύτερη εξάπλωσή του σε όλη τη χώρα:


- Η Επιτροπή beach volley χειρίζεται όλα τα θέματα του αθλήματος, εκπονεί βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο και επιμελείται την εκτέλεσή του μαζί με το αντίστοιχο γραφείο της Ομοσπονδίας


- Διοργανώσεις πρέπει να διεξάγονται σε ευρύ φάσμα περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα


- Οι εθνικές ομάδες να στηριχτούν στο βαθμό που επιτρέπει η οικονομική κρίση


- Οι τοπικές ενώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στις διοργανώσεις, όταν γίνονται στην περιφέρειά τους ΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: